APV i butik
Facebook E-mail Print Bookmark Add This

Tjeklister og spørgeskemaer
 

Tjeklister og spørgeskemaer indeholder ofte en række spørgsmål, som medarbejderne skal svare ja eller nej til, men medarbejderen skal ikke uddybe, hvad problemet konkret er.


I får altså et fingerpeg om, at der er noget galt, som I må undersøge nærmere i den videre APV proces.
 
I stedet kan I vælge at udarbejde mere ”åbne” spørgsmål om, hvordan medarbejderen oplever arbejdsmiljøet og bede dem uddybe deres svar på skrift.
En kombination af de to metoder er også en mulighed. Her kan I stille en række ”ja/nej” spørgsmål og bede medarbejderne uddybe evt. problemområder. BAR Handel har udarbejdet skabeloner til begge dele, se nederst.
 
Tjeklisterne og spørgeskemaerne kan enten være i papirudgave eller elektroniske. Medarbejderne kan eventuelt deltage anonymt, men arbejdsmiljøorganisationen skal dog kunne lokalisere de problemer, der anføres i skemaerne
 
BAR Handel har udarbejdet en tjekliste.  I udgaven her på siden, er der indsat hjælpetekster til hvert spørgsmål, som kan hjælpe med at pejle jer ind på, hvad det er, I skal se efter, og om der er problemer. Der henvises også til relevante materialer, hvor I kan søge mere viden om krav og løsninger.
 
Der kan være andre arbejdsmiljøproblemer i butikken, som I finder, selv om de ikke fremgår af tjeklisten så husk at få alt med.
 

 
Sådan bruger i tjeklister eller spørgeskemaer:

 

  • Lederen eller en valgt person uddeler tjeklisten eller spørgeskemaet til samtlige medarbejdere. Inden da skal I beslutte, om besvarelsen skal være anonym.
  • Medarbejderne svarer på alle spørgsmålene – enten hver for sig eller sammen i grupper/ afdelingsområder.
  • Arbejdsmiljøorganisationen eller lederen, hvis der ikke er en arbejdsmiljøorganisation, gennemgår samtlige skemaer evt. sammen med en valgt medarbejderrepræsentant. De forhold der er vurderet som et arbejdsmiljøproblem noteres i hvert sit APV-skema.
  • I APV-skemaet beskrives problemet og der anføres, hvad årsagen er samt forslag til løsninger. Det skrives ind i APV-skema.
  • Der prioriteres nu mellem de forskellige problemer ift., hvilke er de mest akutte, og hvilke I ønsker på sigt at tage fat på, samt hvilke I kan løse her og nu.
  • Lederen eller en/flere medarbejder(e) gøres nu ansvarlig(e) for løsning af de enkelte problemer, og der fastsættes en dato for, hvornår løsningen skal være på plads.
  • Der udfyldes en samlet handlingsplan (fjern link), som dateres og der aftales, hvornår der holdes opfølgningsmøde med henblik på opfølgning samt ny prioritering af de evt. resterende problemer.
  • Medarbejderne informeres om de foreløbige tiltag og det videre forløb.
       

 

Hent

 

Åbent spørgeskema  

Tjekliste med åbne spørgsmål

Tjekliste

Hjælpespørgsmål til tjeklisten 

APV-skema

APV handlingsplan