APV i butik
Facebook E-mail Print Bookmark Add This

Valg af metode

 

Butikken kan selv vælge den metode, som APV'en skal gennemføres efter.

Omfanget og den tid I bruger på APV’en vil ofte afhænge af mange faktorer, bl.a. arbejdsmiljøproblemernes art, alvor og omfang samt af den valgte metode. Uanset valg af metode skal det sikres, at I kommer i dybden med analyse af årsag, udvikling af løsninger samt får gennemført løsningerne inden for den tidsplan, I har stillet op.

APV'en bør ikke nødvendigvis munde ud i en omfattende dokumentation. Man kan f.eks. vælge at lave en spørgeskema-/tjeklisteundersøgelse blandt medarbejderne eller man kan holde forskellige former for møder, hvor arbejdsmiljøforholdene er på dagsordenen.

 

Husk: brug hellere tiden på at løse problemer end at holde lange møder

 

 

Tjeklister og spørgeskemaer

 

 

Styrker

 • Der findes gennemtestede spørgeskemaer og tjeklister, der sikrer, at man kommer rundt om relevante emner
 • Anonymiteten beskytter den enkelte og gør det muligt at kortlægge mere følsomme områder som mobning eller konflikter
 • Alle får mulighed for at ytre sig
 • Med høj svarprocent giver spørgeskemaer et repræsentativt billede
 • Undersøgelsen kan gentages og give indblik i udvikling

Svagheder

 • Resultaterne kan være svære at forstå og tolke
 • Spørgeskemaresultater er sjældent handlingsanvisende Anonymitet kan komme til at virke som et skjold og ’nem/ansvarsfri’ kritik
 • Tilpasning kan være nødvendig for at sikre meningsfuldhed, men er ressourcekrævende
 • Nogle har svært ved at læse og forstå spørgeskemaet
 • Giver et øjebliksbillede, som hurtigt kan ændre sig
 • På små virksomheder er det måske svært at være anonym
 

 

Se eksempler:

APV tjekliste

Hjælpespørgsmål til tjeklisten 

APV tjekliste med åbne spørgsmål

APV åbent spørgeskema skabelon

 

 

Møder

 

Styrker

 • Giver engagement, fordi det er medarbejdernes egne ord og opfattelser af det psykiske arbejdsmiljø, som kommer til udtryk
 • Giver fælles forståelse af problemet og et nuanceret billede af arbejdspladsens arbejdsmiljø
 • Identificerer løsninger, som umiddelbart kan sættes i værk
 • Er løsningsorienterede
 • En anerkendende tilgang giver energi til at se muligheder og løsninger
 • Passer ofte fint til små virksomheder, hvor der i forvejen kan være en uformel dialog mellem alle parter

Svagheder

 • De åbne dialogmetoder giver ingen garanti for, at alle relevante problemstillinger bliver kortlagt, eksempelvis ’blinde pletter’
 • Tendens til overfladisk vurderings- og løsningsfase, hvis man ikke afsætter nok tid og har den tilstrækkelige faglige indsigt
 • Giver ikke mulighed for at sammenligne resultater fra år til år
 • Her og nu situationer kan fylde i kortlægning – og får afgørende betydning i prioritering
 • Ikke egnede til at afdække og behandle krænkende adfærd
 • Svaghederne kan modificeres af god mødeledelse, f.eks. af en mødeleder med faglig og procesmæssig viden og erfaring
 • Det kan være vanskeligt at behandle store mængder diffust data
 • Man kan ikke være anonym
 

 

Se eksempler:

APV tjekliste

APV dialogmødeskabelon